AKTUALNOŚCI
2017-03-22
Trzeci wykład i test już na e-platformie
"Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań" - to temat trzeciego wykładu Samorządowej Akademii Finansów V edycja. Materiał, wraz z testem sprawdzającym są już dostępne na platformie szkoleniowej.

2017-02-21
Drugi wykład i test już na platformie
Wieloletnia prognoza finansowa to temat drugiego wykładu Samorządowej Akademii Finansów. Opracowanie, wraz z testem sprawdzającym, właśnie zostało udostępnione na naszej platformie e-learningowej.


2017-02-07
Czat w środę o godz. 10
Niestandardowe instrumenty dłużne jako narzędzie finansowania inwestycji samorządowych - to główny temat internetowej dyskusji z ekspertką RIO w Krakowie mec. Anną Sobierajską. Czat online rozpocznie się w środę, 8 lutego o godz. 10.00. Wejście na czat będzie możliwe przez stronę http://czat.ews21.pl/.
2017-02-01
Startujemy. Pierwszy wykład już dostępny
Na naszej platformie szkoleniowej saf.ews21.pl udostępniliśmy pierwszy wykład dotyczący niestandardowych instrumentów dłużnych w JST. Materiał przygotowała mec. Anna Sobierajska z RIO w Krakowie. Test sprawdzający do wykładu będzie dostępny dla zalogowanych uczestników już od 3 lutego br.


2017-01-25
Pierwszy wykład z drobnym opóźnieniem
Pierwszy wykład SAF V dotyczący prób obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia zostanie opublikowany w ostatnich dniach stycznia. Materiał jest jeszcze weryfikowany przez ekspertów NBP.
2017-01-08
Ruszyła rejestracja do SAF V
Rozpoczęliśmy rekrutację do V edycji Samorządowej Akademii Finansów. Konta założone przy okazji poprzednich edycji szkolenia są nadal aktywne i nie ma potrzeby ponownej rejestracji. Pierwszy wykład planujemy opublikować na platformie ok. 25 stycznia br. Poinformujemy o tym uczestników w osobnym mailingu i na stronie saf.ews21.pl 
2016-07-27
Wysyłka certyfikatów SAFIV
Certyfikaty poświadczające ukończenie naszego szkolenia zaczniemy wysyłać zaraz po tym jak zdobędziemy wszystkie wymagane podpisy. Stanie się to najpewniej na początku sierpnia. Prosimy więc o cierpliwość, powinny one dotrzeć do Państwa około połowy miesiąca. 
2016-07-19
Bilans SAF IV
Łącznie 316 osób zaliczyło wszystkie sprawdziany IV edycji Samorządowej Akademii Finansów. W piątek, 15 lipca zakończyła się sesja poprawkowa testów.

Do testów IV edycji Samorządowej Akademii Finansów przystąpiło w sumie 550 osób. W pierwszym podejściu wszystkie 10 sprawdzianów zaliczyło 194 uczestników.

W sesji poprawkowej wzięło udział 341 osób, z czego 122 uczestników zaliczyło wszystkie brakujące testy. Tym samym certyfikaty ukończenia IV edycji SAF otrzyma od nas łącznie 316 osób.

Absolwentom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do kolejnej edycji SAF, która być może ruszy pod koniec tego roku.


2016-07-06
Trwa sesja poprawkowa
Przypominamy, że od 2 do 15 lipca trwa sesja poprawkowa. Uczestnikom, którzy mieli na swoim koncie niezaliczone testy system udostępnił sprawdziany do poprawy. Wejście do testów poprawkowych poprzez zakładkę: Samorządowa Akademia Finansów - edycja 4, sesja poprawkowa

O wynikach rundy poprawkowej poinformujemy Państwa 16 lipca, gdy system podsumuje wszystkie testy.
2016-06-30
Runda podstawowa testów zakończona
W czwartek, 30 czerwca zakończyła się runda podstawowa testów. Przystąpiło do niej 550 uczestników. Zaliczenie wszystkich 10 testów w pierwszym podejściu uzyskało 194 uczestników. Serdecznie gratulujemy laureatom, a pozostałych zapraszamy do sesji poprawkowej, która ruszy 2 lipca i potrwa do 15 lipca. Uczestnikom, którzy mieli na swoim koncie niezaliczone sprawdziany system udostępni ponownie testy do poprawienia.

Życzymy powodzenia
SZKOLENIA

Witamy na platformie edukacyjnej poświęconej finansom jednostek samorządu terytorialnego!


W styczniu 2017 r. rozpoczęliśmy rejestrację do V edycji naszej Samorządowej Akademii Finansów

Szkolenie (12 wykładów) będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 sierpnia 2017

Użytkownicy, którzy posiadają już konto, nie muszą rejestrować się po raz kolejny na potrzeby udziału w V edycji SAF,

pozostałych zapraszamy do założenia konta

i wypełnienia formularza rejestracyjnego

Konta założone przy okazji poprzednich edycji SAF są nadal aktualne i nie ma konieczności zakładania nowych.Wykładowcy

Mec. Anna Sobierajska  - radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów sektora publicznego zdobyła świadcząc pomoc prawną na rzecz publicznej uczelni wyższej oraz wojewódzkiej biblioteki publicznej. Prowadzi również obsługę podmiotów należących do sektora prywatnego. Posiadane umiejętności zawodowe zdobywała pełniąc funkcję wykładowcy prywatnej szkoły wyższej. Od 2013 roku związana zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie, gdzie zatrudniona jest jako Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych. Autor  publikacji z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i dyscypliny finansów publicznych.

Mirosław Legutko - absolwent Uniwersytet Ekonomicznego w Krakowie. Wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Autor szeregu publikacji w zakresie finansów publicznych. Wykładowca specjalizujących się w zagadnieniach z zakresu gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Barbara Fabin - administratywistka. Ukończyła studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. Były Arbiter w Urzędzie Zamówień Publicznych w Warszawie i były ławnik Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie. Autor  publikacji z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego i dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca – szkoleniowiec z tematyki finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych.

Piotr Józefczyk  - Prawnik. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 2001 roku związany zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie, jako członek etatowy Kolegium RIO. Od 2004 r. pełni funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w sprawach o naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Krakowie. Autor (lub współautor) publikacji z zakresu finansów samorządu terytorialnego i dyscypliny finansów publicznych.

Alicja Juszczyk  - radca prawny wykonujący zawód  w urzędach i  jednostkach administracji publicznej, zainteresowania zawodowe finanse publiczne, zamówienia publiczne, prawo podatkowe, samorząd terytorialny, w  latach 1995-2007 arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, pełniła też funkcję zastępcy rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy RKO, obecnie jest członkiem Regionalnej  Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Wojciech Lachiewicz - administratywista. Ukończył studia administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1983). Były pracownik naukowy Katedry Prawa Administracyjnego U.J. (1983-1995). Od chwili utworzenia (1993 r.) związany zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie, jako członek etatowy Kolegium RIO. Od 1994 r. zasiada w Komisji Orzekającej w sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Krakowie.
Autor (lub współautor) publikacji naukowych i popularno-naukowych - w tym 25 książek - z problematyki prawnej: finansów samorządu terytorialnego, dotacji, dyscypliny finansów publicznych, pomocy publicznej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, zadań samorządów w zakresie oświaty, ochrony zdrowia oraz innych szczegółowych dziedzin administracji publicznej.
Szkoli czynnie od 1990 r. samorządy terytorialne i administrację rządową między innymi z tematyki organizacji administracji, finansów publicznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, pomocy publicznej.Do e-szkoleń można przystępować w trybie ciągłym!


Zapraszamy do założenia konta i wypełnienia formularza rejestracyjnegoArchiwum SAF - edycja 1
Szkolenie archiwalne.