AKTUALNOŚCI
2016-06-22
Czat z przedstawicielem RIO
W piątek, 24 czerwca o godz. 11 odbędzie się ostatni w tej edycji SAF czat. Na pytania uczestników szkolenia i czytelników www.samorzad.pap.pl będzie odpowiadał Mirosław Legutko, członek kolegium RIO w Krakowie oraz autor ostatniego wykładu SAFIV dot. polityki wydatkowej JST.


2016-06-14
Wykład i test IX już dostępne
Na naszej platformie opublikowaliśmy już przedostatni wykład wraz z testem pt. "Procedura wyboru wniosków do finansowania i procedura odwoławcza w programach operacyjnych służących realizacji Umowy Partnerstwa".
2016-06-14
Błąd w tescie do VIII wykładu
W teście do VIII wykładu dotyczącego finansowania inwestycji środowiskowych wkradł się błąd. Część z Państwa zwróciła nam uwagę, że w pytaniu nr 8 nieprawidłowo wskazano jako prawidłową odpowiedź C. Błąd został naprawiony, a prawidłowa jest odpowiedź B. Bardzo przepraszamy za pomyłkę. W związku z tym wszystkim, którym system źle naliczył punktację zostanie ona ponownie przeliczona z uwzględnieniem tej poprawki. Limit punktów niezbędnych do zaliczenia tego testu wynosi 5.
2016-06-08
Czat z ekspertem nt. PPP
W czwartek, 9 czerwca o godz. 11 odbędzie się czat z autorką wykładu dotyczącego partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapraszamy do udziału i przesyłania swoich pytań. Wejście na czat będzie możliwy przez stronę www.samorzad.pap.pl lub bezpośrednio przez http://czat.ews21.pl/ 

Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w czacie, a chciałyby uzyskać odpowiedź na swoje pytanie zachęcamy do przesłania ich wcześniej na adres redakcji: samorzad@pap.pl  lub do koordynatora SAF IV: m.przybylski@pap.pl 


2016-06-03
Wykład i test VIII już dostępne
Na platformie udostępniliśmy wykład i test sprawdzający dotyczący finansowania projektów środowiskowych JST w ramach perspektywy 2014-2020.
2016-05-30
Wykłady VI i VII już dostępne
Na platformie udostępniliśmy kolejne wykłady wraz z testami sprawdzającymi. Dotyczą one analizy finansowej w projektach PPP oraz polityki dochodowej jednostek samorządu terytorialnego w kontekście obecnej perspektywy funduszy UE 2014-2020 .
2016-05-19
Opóźnienie w harmonogramie
W związku z przedłużającą się recenzją kolejnych wykładów SAF IV w kwietniu i maju, nastąpiło opóźnienie w publikacji kolejnych skryptów szkoleniowych. Wszystko wskazuje jednak, że komplet 10 wykładów opublikujemy do 10 czerwca. W związku z tym przesunięciu ulegnie także  termin na zaliczenie sprawdzianów oraz termin ewentualnych sesji poprawkowych.

O szczegółach zmian będziemy Państwa informować na stronie saf.ews21.pl oraz w mailach.

 
2016-04-25
Wykład V już dostępny
Zapraszamy do lektury piątego wykładu "Przygotowanie projektu inwestycyjnego - ocena zdolności finansowej beneficjenta do współfinansowania projektu". Test do wykładu zostanie udostępniony 26 kwietnia br.
2016-04-01
Podyskutuj z wykładowcą o rewitalizacji
W piątek, 1 kwietnia, od godz. 14.00 wykładowca dr Remigiusz Górniak będzie odpowiadał na pytania uczestników szkolenia nt. rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020. Wejście na czat przez www.czat.ews21.pl.
2016-03-25
Czwarty wykład już dostępny
Na platformie szkoleniowej dostępny jest wykład (wraz z testem) dotyczący rewitalizacji w nowym okresie programowania 2014-2020. Zachęcamy do lektury i życzymy powodzenia na sprawdzianie. 
SZKOLENIA

Witamy na platformie edukacyjnej poświęconej finansom jednostek samorządu terytorialnego!


W styczniu 2016 r. rozpoczęliśmy rejestrację do IV edycji naszej Samorządowej Akademii Finansów

Szkolenie (10 wykładów) będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016

Użytkownicy, którzy posiadają już konto nie muszą rejestrować się po raz kolejny na potrzeby udziału w IV edycji SAF,

pozostałych zapraszamy do założenia konta

i wypełnienia formularza rejestracyjnego

Konta założone przy okazji poprzednich edycji SAF są nadal aktualne i nie ma konieczności zakładania nowych.Wykładowcy

- dr Jacek Sierak -  obecnie wykładowca Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wcześniej przez 22 lata pracował w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej, autor wielu publikacji na temat zarządzania finansami w gminach i gospodarki finansowej JST. Specjalista w zakresie finansów samorządowych, finansów publicznych, oceny efektywności projektów inwestycyjnych.  Autor wielu publikacji naukowych, członek wielu zespołów eksperckich. Był ekspertem Agencji Rozwoju Komunalnego, współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju. Współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Fundacji Batorego, Szkoły Liderów Samorządowych. Doradca jednostek samorządu terytorialnego - autor i współautor wielu strategii rozwoju, wieloletnich planów inwestycyjnych i prognoz finansowych. Praktyk samorządowy – radny i przewodniczący Rady Gminy – 3 kadencje.

 - dr Remigiusz Górniak -   adiunkt na Wydziale Zarządzania Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie oraz kierownik Samorządowego Centrum Eksperckiego w ramach SWiBJ.   
W 2006 r. dr Górniak był kluczowym ekspertem w ramach projektu PL2003/005-710.01.06 "Przygotowanie projektów do wsparcia z EFRR" PHARE Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Od 2009 r. do maja 2014 r. był kierownikiem Referatu Środków Zewnętrznych Urzędu Gminy Michałowice.
W latach 2005-2006 był członkiem Komitetu Monitorującego w ramach Priorytetu ZPORR "Pomoc techniczna" na lata 2004-2006. Od lutego 2003 do 2007 r. był ekspertem ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz jej oddziałów w zakresie opracowywania strategii rozwoju lokalnego gmin i powiatów, lokalnych programów rewitalizacji, wieloletnich planów rozwoju gmin i powiatów, studiów wykonalności inwestycji komunalnych.
Od 2004 r. jest członkiem zespołu ekspertów opracowującego dokumenty strategicznego planowania oraz studia wykonalności, analizy finansowo-ekonomiczne itp. dla gmin i powiatów. Dotychczas przygotował ok. 250 opracowań studyjnych.

- dr Michał Bitner - jest wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierownikiem Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej. Był ekspertem Agencji Rozwoju Komunalnego, współpracował m.in. z Bankiem Światowym, Amerykańską Agencją ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), Kanadyjską Agencją Rozwoju Międzynarodowego i Ministerstwem Finansów. Jest autorem szeregu publikacji o tematyce prawnej i finansowej.


Do e-szkoleń można przystępować w trybie ciągłym!


Zapraszamy do założenia konta i wypełnienia formularza rejestracyjnegoArchiwum SAF - edycja 1
Szkolenie archiwalne.