AKTUALNOŚCI
2017-07-12
Wydłużamy sesję testów
Będzie więcej czasu na zapoznanie się z wykładami i zaliczenie testów w ramach Samorządowej Akademii Finansów. Przedłużamy termin zakończenia sesji podstawowej i poprawkowej. Planowany pierwotnie na 7 lipca termin zakończenia sesji podstawowej przesuwamy na koniec tego miesiąca: do 31 lipca będzie czas, żeby zapoznać się z wszystkimi wykładami i podejść do testów sprawdzających wiedzę.

2017-07-12
Wykłady 9 i 10 już dostępne
Dotacje celowe z budżetu JST oraz rola i zadania komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium - to kolejne dwa wykłady, które wraz z testami udostępniliśmy na platformie szkoleniowej. Zapraszamy do lektury.
Uwaga, test do wykładu nr 10 składa się z 8 pytań. Do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.


2017-06-20
Czat o dotacjach JST
Mają Państwo pytania o dotacje? W piątek, 23 maja podczas czatu odpowie na nie Piotr Józefczyk z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Wystarczy o godzinie 10.00 wejść na stronę http://chat.pap.pl/ i się zalogować. Ekspert będzie do dyspozycji internautów przez godzinę. Temat przewodni to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2017-06-05
Wykład 8 już na e-platformie
Zasada oszczędności i celowości wydatkowania środków publicznych w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych i innych ustaw - to temat ósmego wykładu SAFV, który opracowała mec. Anna Sobierajska z RIO w Krakowie.

Wykład wraz z testem sprawdzającym jest już dostępny na naszej platformie szkoleniowej saf.ews21.pl
2017-05-12
Półmetek SAFV
"Społeczne zamówienia publiczne narzędziem realizacji inwestycji komunalnych" - to temat szóstego wykładu Samorządowej Akademii Finansów V edycja. Tym samym dotarliśmy do półmetka naszego szkolenia.


2017-03-22
Trzeci wykład i test już na e-platformie
"Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego a ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań" - to temat trzeciego wykładu Samorządowej Akademii Finansów V edycja. Materiał, wraz z testem sprawdzającym są już dostępne na platformie szkoleniowej.

2017-02-21
Drugi wykład i test już na platformie
Wieloletnia prognoza finansowa to temat drugiego wykładu Samorządowej Akademii Finansów. Opracowanie, wraz z testem sprawdzającym, właśnie zostało udostępnione na naszej platformie e-learningowej.


2017-02-07
Czat w środę o godz. 10
Niestandardowe instrumenty dłużne jako narzędzie finansowania inwestycji samorządowych - to główny temat internetowej dyskusji z ekspertką RIO w Krakowie mec. Anną Sobierajską. Czat online rozpocznie się w środę, 8 lutego o godz. 10.00. Wejście na czat będzie możliwe przez stronę http://czat.ews21.pl/.
2017-02-01
Startujemy. Pierwszy wykład już dostępny
Na naszej platformie szkoleniowej saf.ews21.pl udostępniliśmy pierwszy wykład dotyczący niestandardowych instrumentów dłużnych w JST. Materiał przygotowała mec. Anna Sobierajska z RIO w Krakowie. Test sprawdzający do wykładu będzie dostępny dla zalogowanych uczestników już od 3 lutego br.


2017-01-25
Pierwszy wykład z drobnym opóźnieniem
Pierwszy wykład SAF V dotyczący prób obchodzenia przez jednostki samorządu terytorialnego wskaźnika zadłużenia zostanie opublikowany w ostatnich dniach stycznia. Materiał jest jeszcze weryfikowany przez ekspertów NBP.
REGULAMIN SZKOLEŃ

Cele i adresaci szkoleń

Celem głównym projektu "Samorządowa Akademia Finansów" jest zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z PAP, tj. osób, których praca w samorządzie wymaga wiedzy o finansach - przede wszystkim: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, sekretarzy i skarbników urzędów, ale także zainteresowanych urzędników i radnych.

Ogólne zasady szkoleń on-line

Szkolenia organizowane są nieodpłatnie i są współfinansowane ze środków dotacji Narodowego Banku Polskiego. Szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: www.saf.ews21.pl.

Szkolenie obejmuje cykl 10 wykładów e-learningowych publikowanych w okresie od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. o charakterze eksperckim (autorami wykładów będą eksperci finansowi z doświadczeniem w tematyce samorządowej).

Projektowi towarzyszy cykl artykułów o charakterze popularyzatorskim (publikowanych na stronie www.samorzad.pap.pl, a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach SAF oraz jednocześnie propagujących projekt.  Uczestnicy SAF uzyskają także dostęp do biblioteki tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką wykładów.

Program obejmuje, m.in. następujące zagadnienia: przygotowanie projektu do współfinansowania funduszami UE, ocena zdolności JST do współfinansowania europejskich projektów.

Uczestnicy, którzy zaliczą komplet testów otrzymają certyfikaty "Samorządowej Akademii Finansów" z logo Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej
.

W szkoleniach może uczestniczyć osoba zarejestrowana, podająca swoje dane osobowe. Do każdego wykładu przypisany jest test sprawdzający wiedzę, do wypełniania i zaliczania on-line, bez ograniczenia czasowego na udzielanie odpowiedzi. Wszystkie pytania są punktowane, a uzyskana liczba punktów decyduje o zaliczeniu testu, szkoleń i przyznanej ocenie. Wykładom towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone są w bazie on-line do wglądu uczestników.

Aktualne informacje o uruchamianych modułach szkoleniowych, terminach czatów i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej www.saf.ews21.pl oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail. Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych ekspertów, będących do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń on-line.

Przystępowanie do szkoleń możliwe jest w całym okresie ich trwania. Warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w wykładach i prezentacjach oraz zaliczenie wszystkich wymaganych testów. Absolwenci szkoleń otrzymają imienne, drukowane certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, z podpisami ekspertów.

Rejestracja

Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej niniejszej platformy internetowej, w lewym górnym rogu. Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w każdej z dwunastu edycji szkoleniowych, całym okresie trwania szkoleń. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość). Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń. Po zarejestrowaniu można przystąpić do szkoleń on-line, poprzez zalogowanie się na platformie i korzystanie z dostępnych opcji (wykłady, prezentacje, pytania i odpowiedzi, testy on-line). Terminarz szkoleń podany jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA. Informacje o szkoleniach, czatach i testach są również podawane w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do uczestników szkoleń.

Wykłady i prezentacje szkoleniowe

Głównym elementem szkoleń są wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe) publikowane w formie tekstowej. Ich celem jest przekazanie w przystępny i całościowy sposób wiedzy na dany temat. Tematyka szkoleń podana jest w zakładce PROGRAM. Informacja o terminach udostępnienia poszczególnych modułów tematycznych będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń. Do zaliczenia szkoleń wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych poprzez poprawne wypełnienie testów on-line.

Baza pytań i odpowiedzi

W szkoleniach on-line do każdego modułu tematycznego zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania pytań autorowi wykładu i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników na dole każdego wykładu tematycznego. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA.

Testy

Zadaniem testów jest sprawdzenie stanu wiedzy uczestnika na temat określony danym module szkoleniowym. Testy składają się z 5-10 pytań. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 70% przyjętej punktacji w danym teście. Punktacja pytań podawana będzie do wiadomości przed rozpoczęciem testu.

Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych EWS rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Zakładka "Twoja Strona"

Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach. Zakładka "Twoja Strona" dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej .