AKTUALNOŚCI
2017-08-28
276 absolwentów SAFV
Łącznie 276 osób zaliczyło wszystkie sprawdziany V edycji Samorządowej Akademii Finansów. W piątek, 25 sierpnia zakończyła się sesja poprawkowa testów.

Do testów V edycji Samorządowej Akademii Finansów przystąpiło prawie 600 osób. W pierwszym podejściu wszystkie 12 sprawdzianów zaliczyło 117 uczestników.

W sesji poprawkowej wzięło udział 351 osób, z czego 159 uczestników zaliczyło wszystkie brakujące testy. Tym samym certyfikaty ukończenia V edycji SAF otrzyma od nas łącznie 276 osób.

Absolwentom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do kolejnej edycji SAF, która mamy nadzieję ruszy z początkiem przyszłego roku.
2017-08-18
Do 25 sierpnia trwa w SAF sesja poprawkowa
Na spróbowanie swoich sił w Samorządowej Akademii Finansów i zawalczenie o certyfikat sygnowany przez Narodowy Bank Polski został już tylko tydzień. Piąta edycja SAF zbliża się do finału. W piątek 11 sierpnia ruszyła sesja poprawkowa, co oznacza, że uczestnikom szkolenia udostępnione zostały wszystkie niezaliczone do tej pory testy. Do 25 sierpnia można po raz drugi podejść do tych sprawdzianów i spróbować poprawić swój wynik. Aby zaliczyć egzamin, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 70 procent zadań.
2017-08-12
Pierwsi absolwenci SAFV
Miło nam poinformować, że 117 spośród ponad 550 osób, które przystąpiły do rozwiązywania testów V edycji SAF, zaliczyło wszystkie sprawdziany w pierwszym podejściu. Prymusom gratulujemy, a pozostałym życzymy powodzenia w sesji poprawkowej, która wystartowała 11 sierpnia i potrwa do 25 sierpnia włącznie. Oprócz niezaliczonych testów system udostępni także te sprawdziany, do których uczestnik nie przystąpił lub których nie ukończył.
2017-08-12
Trwa sesja poprawkowa SAFV
Ruszyła sesja poprawkowa. Od 11 sierpnia uczestnikom Samorządowej Akademii Finansów zostały ponownie udostępnione wszystkie niezaliczone do tej pory testy. Przez dwa tygodnie, do 25 sierpnia będzie można po raz drugi podejść do tych sprawdzianów i spróbować poprawić swój wynik.

Testów jest dwanaście – tyle, ile wykładów publikowanych na naszej platformie e-learningowej. Każdy sprawdzian składa się przeważnie z dziesięciu pytań jednokrotnego wyboru, które dotyczą tematyki poruszanej w wykładzie. Aby zaliczyć egzamin, trzeba poprawnie odpowiedzieć na 70 proc. z nich. Czas udzielania odpowiedzi nie jest limitowany.
2017-08-07
Uwaga, sesja poprawkowa od 11 do 25 sierpnia
W czwartek, 10 sierpnia kończy się sesja podstawowa testów. Jest to ostatnia szansa na podejście do sprawdzianów przygotowanych przez ekspertów z RIO w Krakowie i zdobycie prestiżowego certyfikatu.Już 11 sierpnia startuje sesja poprawkowa
2017-08-01
Oceń V edycję SAF
Które wykłady piątej edycji Samorządowej Akademii Finansów są najciekawsze i najbardziej Państwu potrzebne? Zapraszamy do ankiety podsumowującej projekt.


2017-07-31
SAF w komplecie
Cały cykl dwunastu wykładów o finansach samorządów jest już opublikowany na platformie e-learningowej Samorządowej Akademii Finansów. Runda podstawowa testów została przedłużona do 10 sierpnia. Od 11 do 25 sierpnia potrwa sesja poprawkowa
2017-07-12
Wydłużamy sesję testów
Będzie więcej czasu na zapoznanie się z wykładami i zaliczenie testów w ramach Samorządowej Akademii Finansów. Przedłużamy termin zakończenia sesji podstawowej i poprawkowej. Planowany pierwotnie na 7 lipca termin zakończenia sesji podstawowej przesuwamy na koniec tego miesiąca: do 31 lipca będzie czas, żeby zapoznać się z wszystkimi wykładami i podejść do testów sprawdzających wiedzę.

2017-07-12
Wykłady 9 i 10 już dostępne
Dotacje celowe z budżetu JST oraz rola i zadania komisji rewizyjnej w procedurze udzielania absolutorium - to kolejne dwa wykłady, które wraz z testami udostępniliśmy na platformie szkoleniowej. Zapraszamy do lektury.
Uwaga, test do wykładu nr 10 składa się z 8 pytań. Do jego zaliczenia wymagane jest udzielenie co najmniej 5 poprawnych odpowiedzi.


2017-06-20
Czat o dotacjach JST
Mają Państwo pytania o dotacje? W piątek, 23 maja podczas czatu odpowie na nie Piotr Józefczyk z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie. Wystarczy o godzinie 10.00 wejść na stronę http://chat.pap.pl/ i się zalogować. Ekspert będzie do dyspozycji internautów przez godzinę. Temat przewodni to dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
REGULAMIN SZKOLEŃ

Cele i adresaci szkoleń

Celem głównym projektu "Samorządowa Akademia Finansów" jest zwiększenie poziomu wiedzy ekonomicznej wśród jednostek samorządu terytorialnego współpracujących z PAP, tj. osób, których praca w samorządzie wymaga wiedzy o finansach - przede wszystkim: wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, sekretarzy i skarbników urzędów, ale także zainteresowanych urzędników i radnych.

Ogólne zasady szkoleń on-line

Szkolenia organizowane są nieodpłatnie i są współfinansowane ze środków dotacji Narodowego Banku Polskiego. Szkolenia realizowane są za pośrednictwem internetowej platformy e-learningowej pod adresem: www.saf.ews21.pl.

Szkolenie obejmuje cykl 10 wykładów e-learningowych publikowanych w okresie od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. o charakterze eksperckim (autorami wykładów będą eksperci finansowi z doświadczeniem w tematyce samorządowej).

Projektowi towarzyszy cykl artykułów o charakterze popularyzatorskim (publikowanych na stronie www.samorzad.pap.pl, a także seria newsletterów informujących o tematach podejmowanych w ramach SAF oraz jednocześnie propagujących projekt.  Uczestnicy SAF uzyskają także dostęp do biblioteki tekstów (w formie elektronicznej), związanych z tematyką wykładów.

Program obejmuje, m.in. następujące zagadnienia: przygotowanie projektu do współfinansowania funduszami UE, ocena zdolności JST do współfinansowania europejskich projektów.

Uczestnicy, którzy zaliczą komplet testów otrzymają certyfikaty "Samorządowej Akademii Finansów" z logo Narodowego Banku Polskiego i Polskiej Agencji Prasowej
.

W szkoleniach może uczestniczyć osoba zarejestrowana, podająca swoje dane osobowe. Do każdego wykładu przypisany jest test sprawdzający wiedzę, do wypełniania i zaliczania on-line, bez ograniczenia czasowego na udzielanie odpowiedzi. Wszystkie pytania są punktowane, a uzyskana liczba punktów decyduje o zaliczeniu testu, szkoleń i przyznanej ocenie. Wykładom towarzyszą konsultacje on-line w formie pytań (uczestników) i odpowiedzi (ekspertów). Pytania i odpowiedzi gromadzone są w bazie on-line do wglądu uczestników.

Aktualne informacje o uruchamianych modułach szkoleniowych, terminach czatów i testów podawane są sukcesywnie na tablicy informacyjnej na stronie głównej platformy e-learningowej www.saf.ews21.pl oraz w newsletterach wysyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń na wskazany adres e-mail. Szkolenia prowadzone są przez zespół doświadczonych ekspertów, będących do dyspozycji uczestników przez cały okres trwania szkoleń on-line.

Przystępowanie do szkoleń możliwe jest w całym okresie ich trwania. Warunkiem odbycia szkolenia jest przyswojenie materiału merytorycznego określonego w wykładach i prezentacjach oraz zaliczenie wszystkich wymaganych testów. Absolwenci szkoleń otrzymają imienne, drukowane certyfikaty, potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu, z podpisami ekspertów.

Rejestracja

Uczestnikiem e-szkoleń może być wyłącznie osoba zalogowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego on-line dostępnego na stronie głównej niniejszej platformy internetowej, w lewym górnym rogu. Przystąpienie do szkoleń możliwe jest w każdej z dwunastu edycji szkoleniowych, całym okresie trwania szkoleń. Przy rejestracji on-line uczestnik podaje swoje dane (m.in. imię i nazwisko, adres, miejscowość). Dane te użytkowane są wyłącznie na potrzeby organizacji szkoleń. Po zarejestrowaniu można przystąpić do szkoleń on-line, poprzez zalogowanie się na platformie i korzystanie z dostępnych opcji (wykłady, prezentacje, pytania i odpowiedzi, testy on-line). Terminarz szkoleń podany jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA. Informacje o szkoleniach, czatach i testach są również podawane w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do uczestników szkoleń.

Wykłady i prezentacje szkoleniowe

Głównym elementem szkoleń są wykłady merytoryczne (tzw. teksty bazowe) publikowane w formie tekstowej. Ich celem jest przekazanie w przystępny i całościowy sposób wiedzy na dany temat. Tematyka szkoleń podana jest w zakładce PROGRAM. Informacja o terminach udostępnienia poszczególnych modułów tematycznych będzie zamieszczana na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Dostęp do materiałów szkoleniowych (wykładów i prezentacji) będzie możliwy przez cały okres trwania szkoleń. Do zaliczenia szkoleń wymagane jest zaliczenie wszystkich modułów szkoleniowych poprzez poprawne wypełnienie testów on-line.

Baza pytań i odpowiedzi

W szkoleniach on-line do każdego modułu tematycznego zalogowani uczestnicy mają możliwość zadawania pytań autorowi wykładu i ekspertom. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe dostępne dla zalogowanych uczestników na dole każdego wykładu tematycznego. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, publikowane są w bazie pytań i odpowiedzi, do stałego wglądu uczestników szkoleń. Odpowiedzi dostępne są en bloc lub w podziale na moduły tematyczne. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest do wglądu w zakładce TWOJA STRONA.

Testy

Zadaniem testów jest sprawdzenie stanu wiedzy uczestnika na temat określony danym module szkoleniowym. Testy składają się z 5-10 pytań. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 70% przyjętej punktacji w danym teście. Punktacja pytań podawana będzie do wiadomości przed rozpoczęciem testu.

Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu i ukończeniu (zaliczeniu) znajduje się w zakładce TWOJA STRONA. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce SZKOLENIA oraz w biuletynach elektronicznych EWS rozsyłanych do zarejestrowanych uczestników szkoleń.

Zakładka "Twoja Strona"

Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość wglądu do informacji o testach, jak również do zadanych przez siebie pytań i uzyskanych odpowiedziach. Zakładka "Twoja Strona" dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej .